Skrivarkurs på distans

Skriv! är en distanskurs som ska ge dig som redan skriver möjlighet att utveckla ditt personliga uttryck i det skönlitterära språket. Varje deltagare på kursen har ett eget skönlitterärt ”projekt”  och syftet med kursen är att utveckla och komma vidare med detta. Kursens nav är textsamtalet, här blir texterna speglade av samtliga deltagare och handledaren.


Skrivarkursens omfattning:
två terminer på halvdistans, kvartsfart.
Syftet med kursen är:
– att den som redan skriver ska få delge andra som skriver sina texter
– att bli mer medveten i sitt skrivande och läsande av skönlitterära texter

Din studietid som deltagare är minst 10 timmar/vecka.
Kursledaren rekommenderar att du avsätter (minst) en dag/vecka som ägnas åt skrivande och responsarbete. Kursformen förutsätter närvaro vid kursträffarna samt tillgång till internet.

Skriv! innehåller tre spår:
1. Det egna skrivprojektet; dina texter speglas i textsamtalet
2. Litteraturspår; läsning och samtal via nätet av olika typer av skönlitterära texter
3. Skrivövningar som presenteras via nätet

Kursledare: Nina Vähä

Kursen är studiemedelsberättigad under förutsättning att du läser flera kurser samtidigt (med samma start- och slutdatum) så din totala studieomfattning uppgår till 50, 75 eller 100% under studieperioden. För studiehjälp gäller att du måste studera 100% dvs heltid. För mer information kontakta CSN”.

Intyg, tider och ekonomi
Ansökan

Röster om kursen
Kursen har gett mig mycket! Framför allt har den fått mig att ta tag i mitt skrivprojekt och att faktiskt skriva. Jag behöver en spark, lite tvång, för att komma framåt.

Jag har fått ett bättre flöde i allt mitt skrivande genom kursen. Jag går mera rakt på, börjar skriva helt enkelt, får inte lika mycket skrivkramp. Och det har varit spännande att pröva på att gestalta. Att se skillnaden jämfört med sakprosan.

Det har varit nyttigt att möta deltagarna i projekten och ta del av deras skrivprojekt. Så olika människor, så olika texter. Många fina möten.

Jag gillar kursens upplägg med att skriva hemma och samtala om texterna när vi ses.

Syftet är väldigt pragmatiskt – allas texter ska bli bättre. Det gillar jag! Det individuella arbetet blir delvis kollektivt – fint! De korta skrivuppgifterna har fungerat som vitamininjektioner i skrivprocessen.