Intyg, tider och ekonomi på Skrivarkursen

Läsåret 17/18
8 jan – 1 juni (sportlov v 9, påsklov v 14)

Läsåret 18/19
20 aug – 21 dec (höstlov v 44)
7 jan – 31 maj (sportlov v 9, påsklov v 16)

Skrivarkursen träffas 6 gånger/år
Vårterminen 2018: 25-26 jan, 15-16 mars, 17-18 maj
Höstterminen 2018: 6-7 sept, 4-5 okt, 15-16 nov
Vårterminen 2019: 24-25 jan, 14-15 mars, 16-17 maj

Det är alltid torsdagar kl 10-16 och fredagar kl 9-15 på folkhögskolan.

Förbrukningsavgifter på Skeppsholmens folkhögskola
900 kr/termin
(inkluderar material/kopiering, samt lunch och fika vid träffarna)

Intyg
Efter fullgjord avslutad skrivarkurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).
——————————————————————————————————

Skrivarkursen
Ansökan