Intyg, tider och ekonomi på Båtbyggarkursen

Läsåret 18/19
20 aug – 21 dec (höstlov v 44)  (åk 2 startar en vecka tidigare)
7 jan – 31 maj (sportlov v 9, påsklov v 16)

Läsåret 19/20
Höstterminen: 190819 -191220 (Höstlov v 44) (åk 2 börjar 12 aug)
Vårterminen:  200107 – 200605  (Sportlov v 9, Påsklov v 15)

Förbrukningsavgift  2650 kr/termin* 
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang. Delar av en studieresa finansieras också genom förbrukningsavgiften. * Med reservation för ev förändring.

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg på de moment som ingått i kursen. (Inga betyg i enskilda ämnen eller studieomdöme).

Båtbyggarkursen
Vanliga frågor
Ansökan