Intyg, tider och ekonomi på Allmän kurs

Intyg
Efter fullgjord avslutad kurs med minst 85% närvaro, får du ett intyg som ger grundläggande behörighet till högskola/universitet.

Grundläggande behörighet får den som på folkhögskola (Allmän kurs) genomfört ett till tre års studier beroende på tidigare studie- och arbetslivserfarenhet samt har kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen.
Det kan du uppnå genom:

* tre år på folkhögskola eller
* två år på folkhögskola som bygger på minst ett års arbetslivserfarenhet eller
* ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier.

Ämnen
Godkända studieresultat på Allmän kurs (motsvarandekunskaper till gymnasiets kurser) ger behörighet till Universitet/högskola: Svenska 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6, Matematik 1b, (matematik 2 b kan väljas som tillval), Religionskunskap 1, Naturkunskap 1a1 Samhällskunskap 1a1 (1a2) och Historia 1a1

Den som vill ha grundläggande behörighet till Yrkeshögskola läser:
Eng 5, Sv 1, Ma 1 (a, b eller c), Re 1, Na 1a1, Sh 1a1 samt Hi 1a1

Studieomdöme
Du som studerar på allmän kurs kan begära ett studieomdöme efter fullföljda studier. Studieomdömet är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga och ges i en sjugradig skala. Studieomdömet har betydelse vid intagning till högskola.

Närvaro
För att erhålla intyg på genomförda studier krävs närvaro och att ålagda uppgifter är fullgjorda. Generellt gäller att närvaro ska vara minst 85%. Det ger utrymme för normal sjukdom och ärenden som måste ske under undervisningstid. Vid närvaro mellan 75-85% kan individuell prövning ske om det finns särskilda skäl för att ändå erhålla fullständigt intyg. Sådan bedömning görs gemensamt av lärarlaget kring kursen.

Om du avslutar dina folkhögskolestudier i december vill vi uppmärksamma dig på att du kommer att få ditt intyg när kursen är slut, dvs efter den 1 dec som är kompletteringsdatum för sökande till högskola/Universitet.

Studievägledning: Lena Ohlsson (tisdagar) Kan bara nås via mail. lena.ohlsson@skeppsholmensfolkhogskola.se

Läsåret 17/18
8 jan – 1 juni (sportlov v 9, påsklov v 14)   (obs Allmän kurs distans har egna tider)

Läsåret 18/19
20 aug – 21 dec (höstlov v 44)
7 jan – 31 maj (sportlov v 9, påsklov v16)

Förbrukningsavgift 900 kr/termin
Undervisningen är kostnadsfri. Förbrukningsavgiften täcker bland annat kopiering, visst undervisningsmaterial, försäkring, tillgång till internet/datorer under skoltid, samt mat vid vissa av skolans gemensamma arrangemang.

Allmän kurs
Inriktningar
Ansökan