Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – UTTRYCKA – bild/projekt, är för dig som vill utvecklas genom estetiskt arbete. Det finns lika många sätt att gestalta idéer som det finns människor och detta vill vi undersöka. Vi  prövar olika arbetssätt och fördjupar oss i intressen vi redan har. Vi söker nya vägar till kunskap, inom både praktik och teori.

I kursen erbjuds du möjlighet att utveckla egna projekt, från idéskiss till färdigt verk, enskilt eller i grupp. Exempel på möjliga arbetsområden kan vara skulptur, foto, teckning, måleri, film, poesi, illustration, recycling, podcasts, gatukonst och animering, eller en blandning av flera uttrycksformer. Förkunskaper är såklart inget måste, alla deltar med sina idéer och nyfikenhet. Om du har tankar på att söka dig vidare till en konstnärlig utbildning kan kurs Uttrycka vara en bra början.

Vi utnyttjar skolans läge; på en ö mitt i Stockholm. Vi söker nya samarbeten, besöker gallerier, museer och andra platser som anknyter till våra projekt. Vi jobbar både teoretiskt och praktiskt med skolans teman, i ämnen som till exempel kommunikation, identitet, demokratifrågor, hållbar utveckling, inkludering, världens kulturer, innovation och skapandets möjligheter i historien och i vår samtid.

I kursen ingår både det löpande karaktärsämnet bild samt projektperioden där du väljer det/de estetiska uttryck som du vill fördjupa dig i. Vi arbetar för att det vi gör ställs ut och når en publik, både inom skolan och offentligt. Utställningsverksamheten är del i gruppens gemensamma arbete, från planering till arrangemang.

I alla inriktningar på skolan får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, starta eget, kreativa uttryck som t ex musik, teater, rörelse, media. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, journalister och övriga kulturutövare och politiker. Vi arbetar alltid med delaktighet både i ett större samhällsperspektiv och i den egna gruppen.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Mer om Allmän kurs

Intyg, behörigheter, studieekonomi läs mer

Ansökan.
Du ansöker via
 Schoolsoft, ansök här och ska bifoga:
– ett personligt brev om varför du vill gå kursen
– ett personbevis från skatteverket
– kopia på senaste betyg
OBS (Skolan tar emot ett antal ansökningar för reservplatser när kursen är full)

Vi vill helst ha din ansökan digitalt.
Går inte det kan du skriva ut en blankett och skicka till oss:
Ansökningsblankett att skriva ut

Läs om övriga inriktningar
Allmän kurs – MUSIK/SCEN
Allmän kurs – UTVECKLA psykologi/människa
Allmän kurs – DESIGN/MEDIA
Allmän kurs – DISTANS 

Informationsträffar om Allmän kurs läs mer