Allmän kurs UTTRYCKA

Allmän kurs – UTTRYCKA är för dig som vill studera och utvecklas genom skapande och estetiska uttryck. Under kursens tema-studier kan du välja att arbeta med olika estetiska uttryck: foto, poesi, drama, textil, bild, recycling-konst och film, eller med en blandning av flera uttrycksformer.

Vi utnyttjar vi skolans läge; på en ö mitt i Stockholm. Vi gör många stadsvandringar och studiebesök. I det teoretiska arbetet jobbar vi med det estetiska uttrycket utifrån teman som kan beröra identitet, kultur, globala frågor, demokratifrågor, hållbar utveckling, mångkultur, den skapande människan.

I kursen ingår en projektperiod där du väljer ett estetiskt uttryck som du vill fördjupa dig i. De olika projekten redovisas i en performance/ uppläsning/ utställning/ film på en gemensam soaré som gruppen arrangerar.

I alla inriktningar på Allmän kurs får du kunskap om hur du arbetar i projekt. Du får möjlighet att delta i workshop i projektledning, kreativa uttryck som fritt skrivande, collage, foto, film, musik, teater och rörelse/yoga/dans. Vi tar in spännande föreläsare i aktuella ämnen och träffar på framtidsforskare, entreprenörer, konstnärer och övriga kulturutövare och politiker.  Under läsåret gör klassen en gemensam kreativ studieresa.

I slutet av läsåret gör klassen en gemensam resa. Du väljer resmål tillsammans med dina kurskamrater. Vi förbereder oss inför resan och studerar resmålet ur olika aspekter.

Andra inriktningar
FÖRÄNDRA – tonvikt på samhällsfrågor läs mer
INSPIRERA – tonvikt på kommunikation  läs mer
UPPTÄCKA/SKAPA – tonvikt på miljö och skapande läs mer

Allmän kurs
Intyg, tider och ekonomi
Ansökan